2. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, ZEIDES 2018

Slovensko združenje za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja (Združenje EIDES) v sodelovanju s podjetjem Palsit organizira 2. mednarodno konferenco o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije, ki bo 23. oktobra 2018 v Ljubljani, v konferenčnih prostorih hotela Radisson Blu Plaza.

Štiri leta po sprejetju in dve leti od začetka uporabe Uredbe eIDAS bomo na konferenci osrednjo pozornost namenili trenutnemu stanju pravne ureditve, rešitev in storitev na področju e-identitet, e-identifikacijskih sredstev in e-identifikacijskih postopkov ter e-storitev zaupanja na ravni EU, v Sloveniji ter v drugih državah članicah ali kandidatkah za članstvo v EU.

Namen Uredbe eIDAS je okrepiti zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu tako, da se zagotovi skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer bi se razširila in povečala učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev ter elektronskega poslovanja v Uniji.

Od sprejetja Uredbe eIDAS na ravni Komisije EU in držav članic potekajo številne normativne, tehnološke in organizacijske aktivnosti za vzajemno in čezmejno priznavanje ključnih dejavnikov, kot so elektronska identifikacija, elektronski dokumenti, elektronski podpisi in storitve elektronske dostave ter za interoperabilne storitve e-javne uprave.

Dodatno spodbudo k širši uporabi e-identitet in storitev zaupanja za e-transakcije dajejo novi predpisi s področja finančnih storitev ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PSD-2, AML/CFT) ter uporaba novih IT tehnologij (npr. blockchain).

Na letošnji konferenci bomo posebno pozornost namenili:
• pregledu trenutnega stanja implementacije Uredbe eIDAS na ravni in v državah članicah EU (nacionalni pristopi k normativni ureditvi e-identitet/e-identifikacijskih sredstev; notifikacija nacionalnih shem e-identifikacije in zagotavljanje njihove interoperabilnosti);
• zakonskemu urejanju povezovanja pravne in e-identitete fizičnih oseb ter izdajanja e-identifikacijskih sredstev posameznikom v Sloveniji (osnutek Zakona o e-identiteti in storitvah zaupanja), v nekaterih drugih državah in na ravni EU (npr. Predlog uredbe EU o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom);
• ureditvi in izvajanju akreditacijskih in certifikacijskih postopkov ugotavljanja in potrjevanja skladnosti storitev zaupanja oz. izvajalcev teh storitev z Uredbo eIDAS in drugimipredpisanimi zahtevami ter standardi;
• tehničnim in organizacijskim izzivom implementacije rešitev e-identifikacije in e-storitev zaupanja, skladnih z Uredbo eIDAS, v upravne in poslovne procese/postopke;
• novim uporabniškim in varnostnim izzivom, ki jih v rešitve in storitve digitaliziranega poslovanja prinašajo mobilni in oddaljeni postopki vzpostavitve in/ali potrditve (avtentikacije) identitete posameznika, v razmerju do zahtev po ustrezni ravni zanesljivosti e-identifikacijskih sredstev;
• predstavitvi uporabniških rešitev in storitev s področja e-identifikacije in storitev zaupanja za e-transakcije, uspešno implementiranih v gospodarske, finančne in javno upravne sisteme.

Predstavitve prispevkov bodo potekale v okviru plenarnega in sekcijskih oblik zasedanja konference.
Podrobnejši program vsebine in poteka konference bo pripravljen do sredine septembra 2018.

Prijava na konferenco 2018

Ura

Aktivnost / predavanje / predavatelj

8.00 - 8.45

Registracija udeležencev

8.45 - 9.20

Otvoritev konference in uvodni nagovori
- Leon Behin, državni sekretar na MJU
- Stéphanie de Labriolle, Marketing Director, Secure Identity Alliance
- Igor Zorko, predsednik ZIT GZS in Digitalna.si

9.20 - 11.00

1. del predavanj

9.20 - 9.40

"Biometrična osebna izkaznica - nosilka e-identitete?" - mag. Alenka Colja, vodja sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine DUNZ MNZ

9.40 - 10.00

"Legal identity in the context of international co-operation" - Alenka Prvinšek Persoglio, podpredsednica Interact4c

10.00 - 10.20

"Marko Štefančič, Gartner" - Program upravljanja identitete in dostopa v digitalni dobi

10.20 - 10.40

"Posameznik in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)" - nam. informacijskega pooblaščenca, Andrej Tomšič

10.40 - 11.00

"EU Uredba 910/2014 (Uredba eIDAS), izvedba in nadzor" - Dragan Petrović, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 13.00

2. del predavanj

11.30 - 12.30

"Kje smo po 29. septembru 2018, mejniku eIDAS" - Dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko

"Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST" - Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko

"Izkušnje pri prilagoditvi e-storitve AJPES zahtevam eIDAS za čezmejno priznavanje" - Marjan Babič, AJPES

12.30 - 12.50

"Novi EU tehnični standardi: Varnostne zahteve za storitev oddaljenega podpisa (EN 419241-1:2018)" - Rudi Ponikvar, OSI

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Odmor / kosilo

14.00 - 16.00

3. del predavanj

14.00 - 14.20

"eID in Croatia; further development" - Leo Lokas, AKD d.o.o.

14.20 - 14.40

"National Identification Document of Montenegro" - MSc Dejan Abazović, State Secretary at Ministry of Public Administration, Montenegro

14.40 - 15.00

"Video elektronska identifikacija in digitalno potrjevanje transakcij" - Boštjan Šušteršič in Igor Porenta, SETCCE d.o.o., ter Metod Platiše, Telekom Slovenije d.d.

15.00 - 15.20

"Kako zagotoviti varno identifikacijo in poslovanje preko mobilnih naprav" - Živa Pirc, Halcom d.d.

15.20 - 15.40

"Kdaj zaupati storitvam zaupanja za e-transakcije?" - Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.

15.40 - 16.00

Razprava in zaključek konference

Bronasti sponzor

Bronasti sponzor

Bronasti sponzor

Srebrni sponzor

Srebrni sponzor

Srebrni sponzor

Zlati sponzor

V sodelovanju s Palsit.