3. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, ZEIDES 2019

Feb 5, 2019

Konferenca 2023

7. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

oktober 2019, hotel Radisson Blu Plaza v Ljubljani

Program letošnje konference bo obsegal tri vsebinske sklope:

  • elektronske identitete, elektronski identifikacijski postopki in elektronska identifikacijska sredstva fizičnih in pravnih oseb;
  • storitve zaupanja za elektronske transakcije;
  • zagotavljanje zaupnosti, celovitosti, dostopnosti ter odpornosti sistemov in storitev za obdelavo podatkov o e-identitetah in storitvah zaupanja za e-transakcije.

Iz prvega sklopa izpostavljamo predstavitev normativnih aktivnosti na ravni EU za uvedbo enotne biometrične e-osebne izkaznice ter na nacionalni ravni za zakonsko ureditev e-identitete fizičnih oseb. Posebna pozornost bo namenjena močni avtentikaciji uporabnikov plačilnih in drugih finančnih storitev.

Iz drugega sklopa izpostavljamo obravnavo različnih oblik oddaljenega/spletnega/mobilnega e-podpisovanja oz. dokumentiranega izražanja volje posameznikov v zvezi določenimi zapisi in/ali postopki z vidika njihove dokazne vrednosti, uporabniške izkušnje in ekonomike.

Iz tretjega sklopa izpostavljamo predstavitev različnih vidikov vpliva nove ureditve varstva osebnih podatkov na obdelavo e-identifikacijskih podatkov in obdelavo podatkov o storitvah zaupanja ter na zagotavljanje revizijskih sledi o obdelavah teh podatkov.

Arhiv novic

Konferenca 2022

6. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Arhiv novic