SPEAKERS 2022

B

Dr. Bojan Podgoršek, president

Chamber of Notaries of Slovenia

Bojan Podgoršek je diplomiral leta 1987 z diplomsko nalogo »Poravnava v kazenskih zadevah«, za katero je prejel nagrado Pravne fakultete v Ljubljani. Po sodnem pripravništvu pri Višjem Sodišču v Ljubljani in opravljanju dela strokovnega sodelavca pri Gospodarskem oddelku Temeljnega sodišča v Ljubljani, je bil leta 1990 izvoljen za sodnika. Po petih letih opravljanja sodne funkcije na Gospodarskem oddelku ljubljanskega Temeljnega in kasneje Okrožnega sodišča, v pravdnih zadevah, stečajnih zadevah in registrskih zadevah, je bil leta 1995 imenovan za notarja. Od leta 2000 do leta 2003 je opravljal funkcijo predsednika Notarske zbornice Slovenije. Na to funkcijo je bil ponovno izvoljen leta 2021. Vmes je bil od leta 2012 do 2018 član Sodnega sveta.
Med drugim je predaval na ljubljanski Pravni fakulteti, na Dnevih slovenskih pravnikov, na sodniških šolah, na izobraževanjih notarjev, odvetnikov in nepremičninskih posrednikov. Letos je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Notarske skrbniške storitve« pri prof. dr. Vesni Rijavec na Pravni fakulteti v Mariboru.

 

B

Dr. Aida Kamišalić Latifić, Secretary of State

Office of the Government of the Republic of Slovenia for digital transformation

Dr Aida Kamišalić Latifić je docentka za področje informatike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in članica skupine Blockchain Lab:UM.

Doktorirala je leta 2014 s področja računalništva in informatike. Tekom doktorskega študija je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi Rovira in Virgili v Tarragoni, Španija. Ima skoraj dvajset let izkušenj na področju raziskovalnega, pedagoškega in projektnega dela. Njena raziskovalna področja vključujejo podatkovne tehnologije, velepodatke, tehnologijo veriženja blokov in medicinsko informatiko. Je ena izmed začetnikov iniciative EduCTX. Ta platforma je prejela eNagrado 2019 za najboljši projekt s področja računalništva in informatike. Je soavtorica več znanstvenih člankov, objavljenih v priznanih revijah ter je solastnica izuma s področja tehnologije veriženja blokov. Januarja 2020 ji je bil podeljen naziv Inženirka leta.

B

Mojca Prelesnik

Information Commisioner

Mojca Prelesnik – Bachelor of Laws with
State Bar Exam.
Lecturer and author of expert papers and co-author of books in the field of access to public information, protection of privacy and personal data.
The protection of personal data became her field of work in 2006 when the office of the Commissioner

 

for Access to Public Information was redefined as Information Commissioner, acquiring the
competences of the hitherto Inspectorate for the Protection of Personal Data at the Ministry of Justice.

Upon the proposal of the President of the Republic Borut Pahor, on July 4 2014 the National Assembly
elected Mrs. Prelesnik to a five-year term as Information Commissioner. She began her term of office on July 17 2014.

B

Dr. Alen Horvat

Netis d.o.o.

As a blockchain and SSI-related technologies expert, Alen Horvat, PhD, is active in e-identity standardization (OpenID, Decentralized Identity Foundation, ISO) and digital trust framework formation (GAIN). He is also an indispensable member and a lead blockchain architect of the Core Services team for European Blockchain Infrastructure (EBSI) and the workgroup eSSIF (European Self-Sovereign Identity Framework). Besides, he is the recipient of the Kim Cameron Award, which the OpenID foundation grants to young talents in the field of e-identity. Dr Horvat is employed at Netis, where they are developing solutions for the next generation of e-identity, secure and private exchange of digital data, certificates, credentials and authorization.

 

B

Miha Poberaj

Rekono d.o.o.

Miha Poberaj is a co-founder, CEO and the driving force of Rekono d.o.o. As an expert in the field of information technology, he predominantly focuses on providing advice regarding establishing infrastructure as well as on planning and execution of solutions for various sectors.

 

B

Muhamed Turkanović Phd

Blockchain Lab:UM, FERI-UM

Muhamed Turkanović received his PhD in the field of Computer Science and Informatics in 2016. He has more than 10 years of industry experience on an international base as a developer, technical development manager, technical director and owner of IT companies, etc.  In 2017, he started to work full time at the University of Maribor as an Assistant Professor, where he teaches subjects related to data technology and data protection. In addition to this, he is also an external lecturer at the University of Zagreb. In 2017 he established the Blockchain Lab:UM within the Institute of informatics, where he is also the Head od R&D.

B

Atila Paksi

Thales/Veracomp

Attila Paksi has been working in business development of front- and backend IT solutions for more than 15 years. 5 years directly with IT security and currently with a focus on authentication and access management.

We support many private and government entities: Certification agencies, Ministries, Financial institutions, Healthcare and Energy companies and many more in the region with a comprehensive portfolio of enterprise authentication solutions.
Attila is the father of 2 girls, a Rotary member and an avid road cyclist.

B

Dr. Petra Ferk

Institute for Public-Private Partnership

Petra Ferk, PhD, is the Director of the Development Projects at the Institute for Public-Private Partnership Slovenia, as well as one of its founders. Petra Ferk is also Associate Professor for public administration at New University Ljubljana and also a Founder of the company S-Procurement Ltd, who localised to Slovenia one of the top 3 global procurement platforms (according to Gartner), powered by Vortal.

As Director of the Development Projects at the Institute for Public-Private Partnership Slovenia, Petra is involved in different projects, dealing with (public) procurement, contract law – including IT sector, public-private partnerships. In last period Petra’s research and field of expertise is focusing on public procurement and PPP projects related to energy efficiency and eMobility, issues relates to information security, digital-by-default approach, digital end-to-end procurement process and assuring integrity of the data (time-stamping, encryption, electronic signature, eIDAS Regulation … ).

B

Barbara Korošec Gorišek

Law Firm Šafar & Partners d.o.o.

Barbara Korošec Gorišek is a partner in Law Firm Šafar & Partners.

Na ljubljanski pravni fakulteti je z odliko (cum laude) diplomirala leta 2003. V istem letu se je kot štipendistka Vlade RS zaposlila na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve; tam je opravljala delo svetovalke in višje svetovalke. Na začetku leta 2007 je opravila pravniški državni izpit in se kot odvetniška kandidatka zaposlila pri Odvetniku Borutu Rangusu in Odvetnici Vesni Šafar. Leta 2010 je postala odvetnica. Od leta 2011 je kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji.
Svoje delo opravlja predvsem s področja delovnega prava, poleg tega pa tudi s področja civilnega, gospodarskega, korporacijskega, gradbenega, stvarnega, kazenskega prava, prava intelektualne lastnine, prava javnih naročil, družinskega prava, prava socialnega varstva, nepremičninskega prava in prava varstva osebnih podatkov.
Pri delu uporablja tudi angleški, hrvaški in nemški jezik.

B

Aleksander Kurtevski

Bankart d.o.o.

Aleksander Kurtevski, direktor družbe Bankart, je strokovnjak na področju bančnih storitev in informacijske tehnologije. Svojo poslovno pot je začel pred 30 leti v Novi Ljubljanski banki, kjer je sodeloval v projektni skupini za uvajanje bančnih avtomatov. Leta 1994 je kot Direktor sektorja sodobnih bančnih instrumentov vodil in usmerjal vse operativne aktivnosti na področju delovanja bančnih avtomatov, plačilnih kartic, POS terminalov in procesiranja bančnih avtomatov za NLB in druge banke. Bil je vodja različnih projektov v NLB (uvajanje POS terminalov, ustanovitev telefonske banke Teledom, …).
Leta 1996 je bil imenovan za vodjo projekta ustanovitve družbe za procesiranje plačilnih instrumentov – izločitve organizacijske enote iz NLB v samostojno podjetje v lasti vseh slovenskih bank. Leta 1998 je Bankart pričel z delovanjem, Aleksander Kurtevski pa je bil imenovan za direktorja družbe.
Poleg poslovanja z bančnimi avtomati in POS terminali je Bankart v času svojega obstoja uspešno zaključil številne projekte povezane s procesiranjem plačilnega prometa – med drugim tudi podporo za eRačune, SEPA plačila, takojšnja plačila ter infrastrukturo za PSD2 dostope do bank.
Aleksander Kurtevski, strokovnjak na področju bančnih storitev in informacijske tehnologije, bo tokrat predaval na temo: Odprtega bančništva kot nadgradnja PSD2.
B

Dr. Alenka Žužek Nemec

DI MJU

Alenka Zuzek Nemec, PhD, obtained her MSc in Computer Science and her PhD in Electrical Engineering at the University of Ljubljana, Slovenia. Her first post was at the research institute “Jožef Stefan”. Since 2004 she has been with the Government of Slovenia within the Ministry of Public Administration. She is responsible for the coordination of numerous international and national activities and projects in the field of e-identities, trust services and e-government.

B

Mag. Aleš Pelan

DI MJU

Aleš Pelan studied at the Faculty of Computer and Information Science at the University of Ljubljana, Slovenia, where he graduated in 1996. He continued with postgraduate study at the same faculty and achieved the title Master of Science in 2006. In 1997 he joined the Governmental Center for Informatics as a technical advisor for governmental network services.

Currently he is employed at the Ministry of Public Administration as a head of the department which operates national Certification Authorities issuing qualified certificates, certificates for travel documents with biometric data and other trust services (Time Stamping Authority, OCSP responder etc.). He has been envolved in several international and EU projects on trusted IT systems such as STORK, SPOCS, eSENS, TOOP, SEMPER and DE4A. He is acting as a national representative in several EU working groups dealing with e-identities and trust services.

B

Marjan Antončič

Ainigma d.o.o., ZEIDES president

Marjan Antončič je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve.

Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki ter informacijske varnosti.

B

Aljoša Jerman Blažič, M.D.

Setcce d.o.o.

Aljoša Jerman Blažič, M.D., has been involved in digitisation and e-commerce for more than 20 years. He participated in numerous pioneering projects of comprehensive digitalisation of business processes and contributed to both technological standardisation (IETF, W3c, ETCI, GZS) as well as the standardisation of organisational approaches (Archives of the Republic of Slovenia) to support digital business. His contributions are visible in tangible areas of technical standards and legal framework for e-commerce. He was also involved in several business process transformation projects with SETCCE and helped the largest business systems introduce the most advanced digital business solutions. He is a member of the Management Board of the Telecommunications Association and is involved in international working groups in the field of information security and e-commerce and (co)author of numerous professional and arbitrary publications in the same field.

B

Igor Zorko

predsednik UO Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS

Igor Zorko je aktiven član Gospodarske zbornice Slovenije, kot podpredsednik GZS, pristojen za malo gospodarstvo in podjetništvo, in predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije aktivno zastopa slovenski IKT-sektor in predseduje Slovenski digitalni koaliciji. V svojih aktivnostih si prizadeva za povezovanje vseh deležnikov za družbi in gospodarstvu prijazno digitalizacijo Slovenije.
Je priznan poslovni strokovnjak in govornik na različnih dogodkih v zvezi z digitalno transformacijo, industrijo 4.0 in tudi digitalizacijo kot podpornim delom zdravstvenega sistema. Je vodja na novo ustanovljene delovne skupine s področja IT-sistemov za e-zdravstvo, ki se ukvarja z informacijsko podporo na področju informacijskih rešitev za sistem zdravstva v Sloveniji. Cilj delovanja skupine je pripraviti smernice in standarde za učinkovit in povezan sistem v RS.
Je aktiven član v združenjih, kot je Slovenski nacionalni forum za eRačun, in pobudnik Slovenske digitalne koalicije. V svoji dolgoletni karieri je kot direktor podjetja ZZI pridobil veliko izkušenj na področju razvoja poslovnih rešitev, interoperabilnosti, e-poslovanja, digitalizacije in standardizacije e-poslovanja.