7th International Conference on e-Identification and Trust Services

ZEIDES 2023

At this year’s conference, we will review the activities at the EU level and in Slovenia regarding the field of regulation, solutions and services of electronic identification, authentication, electronic signatures and other trust services.

Some of the themes are:

novostim, ki jih na področje digitalne preobrazbe družbe prinašajo uredba eIDAS 2.0 in drugi EU predpisi, ki imajo neposreden učinek na rešitve in storitve evropske digitalne identitete;

tehnični in operativni specifikaciji ter referenčnim standardom za evropske denarnice za digitalno identiteto;

izzivom uporabe nove e-osebne izkaznice v postopkih e-identifikacije in avtentikacije za dostop do spletnih in drugih e-storitev, vključno s storitvami e-zdravja;

kibernetski varnosti in varstvu osebnih podatkov pri izvajanju in uporabi storitev e-identifikacije in storitev zaupanja;

postopkom potrjevanja, nadziranja in revidiranja skladnosti sredstev, storitev in obdelav podatkov e-identifikacije ter storitev zaupanja glede na (ne)kvalificiran status njihovih ponudnikov;

pilotskim projektom in dobrim praksam uresničevanja novih možnosti e-identifikacije in storitev zaupanja.