Združenje EIDES: predlogi na osnutek Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ)

Mar 30, 2020

Konferenca 2023

7. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Združenje EIDES je skupaj z ZIT Gospodarske zbornice Slovenije in Združenjem bank Slovenije pripravilo pripombe in predloge na osnutek Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki ga je Ministrstvo za javno upravo 26.2.2020 posredovalo v javno obravnavo. Pripombe in predlogi za izboljšanje besedila osnutka ZEISZ so bili MJU posredovane 30.3.2020.  

Arhiv novic

Konferenca 2022

6. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Arhiv novic