7. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja

ZEIDES 2023

Po najavi okvira za vzpostavitev evropske digitalne identitete (eIDAS 2.0) in sprejetju ZEISZ v letu 2021, začetku izdajanja nove biometrične in e-osebne izkaznice marca 2022, v drugi polovici 2022 pa sprejetju številnih EU predpisov o digitalnih storitvah, digitalnih trgih, kibernetski varnosti in odpornosti ter, ne nazadnje, ZVOP-2, ki omogoča celovito uporabo Splošne uredbe o varstvu podatkov tudi v Sloveniji, z letom 2023 stopamo v obdobje udejanjanja novih možnosti e-identifikacije in storitev zaupanja pri uporabi spletnih in drugih digitalnih storitev javnega in zasebnega sektorja.

Na letošnji konferenci bomo osrednjo pozornost namenili zlasti:

novostim, ki jih na področje digitalne preobrazbe družbe prinašajo uredba eIDAS 2.0 in drugi EU predpisi, ki imajo neposreden učinek na rešitve in storitve evropske digitalne identitete;

tehnični in operativni specifikaciji ter referenčnim standardom za evropske denarnice za digitalno identiteto;

izzivom uporabe nove e-osebne izkaznice v postopkih e-identifikacije in avtentikacije za dostop do spletnih in drugih e-storitev, vključno s storitvami e-zdravja;

kibernetski varnosti in varstvu osebnih podatkov pri izvajanju in uporabi storitev e-identifikacije in storitev zaupanja;

postopkom potrjevanja, nadziranja in revidiranja skladnosti sredstev, storitev in obdelav podatkov e-identifikacije ter storitev zaupanja glede na (ne)kvalificiran status njihovih ponudnikov;

pilotskim projektom in dobrim praksam uresničevanja novih možnosti e-identifikacije in storitev zaupanja.