LECTURES 2023

Coming soon.

Certificiranje obdelave po Splošni uredbi o varstvu podatkov

dr. Jelena Burnik Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

dr. Jelena Burnik Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

V prispevku bo poleg ureditve postopka potrjevanja skladnosti obdelave osebnih podatkov v Splošni uredbi, podrobneje pa opisujejo Smernice o certificiranju in opredelitvi meril za certificiranje v skladu s členoma 42 in 43 Splošne uredbe, obravnavana vzpostavitev mehanizma certificiranja obdelave, kot ga določa ZVOP-2. Posebna pozornost bo namenjena certificiranju obdelave biometričnih podatkov kot enega od pogojev za dopustnost obdelave teh podatkov za namen dokazovanja točnosti identitete posameznika, na katerega se biometrični podatki nanašajo.