SPEAKERS 2023

Coming soon.

B

​dr. Alenka Žužek Nemec

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dalje je bila zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, sedaj pa dela na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v različnih strokovnih skupinah pri Evropski komisiji, med drugim tudi v skupini za implementacijo EU Uredbe eIDAS.

B

dr. Jelena Burnik

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Dr. Jelena Burnik je vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu. Ukvarja se s problematiko čezmejnega nadzora, varstva osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih storitvah in digitalnem marketingu, prenosi podatkov v tretje države, certificiranjem in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov. Koordinira sodelovanje IP v Evropskem odboru za varstvo podatkov.

B

​dr. Jože Škofljanec

Arhiv Republike Slovenije

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter predavateljica.

Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.

Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

B

Dragan Petrović, univ. dipl. inž. el.

MDP – inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Dragan Petrović je vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo.

B

mag. Aleš Pelan

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Rojen je leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je bil zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo.
Danes je vodja Sektorja za storitve zaupanja na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. 
Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

B

mag. Samo Zorc

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

V pripravi.

B

Nina Pekolj, uni. dipl. prav.

Agencija za pravo varstva podatkov

Dragan Petrović je vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo.

B

V pripravi

/

V pripravi.

B

V pripravi

/

V pripravi.