PREDAVATELJI 2022

B

Dr. Bojan Podgoršek

Notarska zbornica Slovenije

Bojan Podgoršek je diplomiral leta 1987 z diplomsko nalogo »Poravnava v kazenskih zadevah«, za katero je prejel nagrado Pravne fakultete v Ljubljani. Po sodnem pripravništvu pri Višjem Sodišču v Ljubljani in opravljanju dela strokovnega sodelavca pri Gospodarskem oddelku Temeljnega sodišča v Ljubljani, je bil leta 1990 izvoljen za sodnika. Po petih letih opravljanja sodne funkcije na Gospodarskem oddelku ljubljanskega Temeljnega in kasneje Okrožnega sodišča, v pravdnih zadevah, stečajnih zadevah in registrskih zadevah, je bil leta 1995 imenovan za notarja. Od leta 2000 do leta 2003 je opravljal funkcijo predsednika Notarske zbornice Slovenije. Na to funkcijo je bil ponovno izvoljen leta 2021. Vmes je bil od leta 2012 do 2018 član Sodnega sveta.
Med drugim je predaval na ljubljanski Pravni fakulteti, na Dnevih slovenskih pravnikov, na sodniških šolah, na izobraževanjih notarjev, odvetnikov in nepremičninskih posrednikov. Letos je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Notarske skrbniške storitve« pri prof. dr. Vesni Rijavec na Pravni fakulteti v Mariboru.

B

Dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Dr. Aida Kamišalić Latifić je docentka za področje informatike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in članica skupine Blockchain Lab:UM.

Doktorirala je leta 2014 s področja računalništva in informatike. Tekom doktorskega študija je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi Rovira in Virgili v Tarragoni, Španija. Ima skoraj dvajset let izkušenj na področju raziskovalnega, pedagoškega in projektnega dela. Njena raziskovalna področja vključujejo podatkovne tehnologije, velepodatke, tehnologijo veriženja blokov in medicinsko informatiko. Je ena izmed začetnikov iniciative EduCTX. Ta platforma je prejela eNagrado 2019 za najboljši projekt s področja računalništva in informatike. Je soavtorica več znanstvenih člankov, objavljenih v priznanih revijah ter je solastnica izuma s področja tehnologije veriženja blokov. Januarja 2020 ji je bil podeljen naziv Inženirka leta.

B

Mojca Prelesnik

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter predavateljica.

Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.

Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

B

dr. alen horvat

Netis d.o.o.

Dr. Alen Horvat deluje na področju standardizacije e-identitete (OpenID Foundation, Decentralized Identity Foundation, ISO), pri vzpostavitvi globalnega digitalnega okvirja GAIN in kot glavni arhitekt na projektu EBSI. Je tudi prejemnik nagrade Kim Cameron, ki jo fundacija OpenID podeljuje mladim talentom na področju e-identite. Pri Netisu, kjer je zaposlen, razvijajo rešitve za naslednjo generacijo e-identitete, varno in zasebno izmenjavo digitalnih podatkov, potrdil, poverilnic in pooblastil.

B

Miha Poberaj

Rekono d.o.o.

Miha Poberaj je soustanovitelj, direktor in gonilna sila podjetja Rekono ter človek z vizijo.

Kot strokovnjak na področju informacijske tehnologije se zadnja leta posveča predvsem svetovanju na področju vzpostavitve infrastrukture ter načrtovanju in izvedbi rešitev za različne sektorje.
B

Dr. Muhamed Turkanović

Blockchain Lab:UM, FERI-UM

Dr. Muhamed Turkanović je visokošolski učitelj oz. izredni profesor na Univerzi v Mariboru (UM), Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI). Ima več kot 10 let izkušenj v gospodarstvu, in sicer na mednarodni ravni kot razvijalec, vodja tehničnega razvoja, tehnični direktor in lastnik IT podjetij.

Od leta 2017 je zaposlen na UM FERI, kjer je v okviru Inštituta za informatiko (FERI) ustanovil Blockchain Lab:UM, kjer je tudi vodja razvoja in raziskav. Od leta 2019 je vodja Digitalnega inovacijskega stičišča Univerze v Mariboru in od leta 2022 koordinator konzorcija DIGI-SI, ki je tudi slovenski EDIH. Je tudi namestnik predstojnika Inštituta za informatiko ter koordinator Univerzitetnega študijskega programa Informatika in podatkovne tehnologije na UM FERI, kjer tudi predava predmete, povezane s podatkovno tehnologijo in varstvom podatkov.

Poleg tega je predsednik Tehničnega odbora za Blockchain pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST), med letoma 21-22 član Strateškega sveta za digitalizacijo pri Vladi RS, koordinator Univerze v Mariboru za projekt H2020 Digitalna Evropa za vse, Data4Food2030, tudi DIH-World itn.

B

Attila Paksi

Thales/Veracomp

Attila Paksi že več kot 15 let dela na področju poslovnega razvoja čelnih in zalednih IT storitev, od tega 5 let na področju IT varnosti, s poudarkom na avtentikaciji in upravljanju dostopa.

V podjetju sodelujejo s številnimi zasebnimi in vladnimi subjekti: certifikacijskimi agencijami, ministrstvi, finančnimi institucijami, zdravstvenimi in energetskimi podjetji ter številnimi drugimi podjetji v regiji, kar pomeni, da ponujajo celovit portfelj rešitev za avtentikacijo.

Attila je oče dveh deklic, član Rotary kluba in navdušen cestni kolesar.

B

Dr. Petra Ferk

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Izr. prof. dr. Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ena izmed ustanoviteljev družbe S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in izredna profesorica za javno upravo na Novi Univerzi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva.

V zadnjem času se Petra Ferk aktivno ukvarja s področji energetske učinkovitosti, uvajanja trajnostne mobilnosti, prava kibernetske varnosti, storitev zaupanja in elektronske nabave – področji, za katerimi se skriva skrb za dobrobit bodočih generacij. Petra Ferk vseskozi izvaja in podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso, v tujini pa so zlasti cenjeni njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero.

B

Barbara Korošec Gorišek

Odvetniška pisarna Šafar in partnerji d.o.o.

Barbara Korošec Gorišek je partnerka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, v kateri je zaposlena kot odvetnica.
Na ljubljanski pravni fakulteti je z odliko (cum laude) diplomirala leta 2003. V istem letu se je kot štipendistka Vlade RS zaposlila na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve; tam je opravljala delo svetovalke in višje svetovalke. Na začetku leta 2007 je opravila pravniški državni izpit in se kot odvetniška kandidatka zaposlila pri Odvetniku Borutu Rangusu in Odvetnici Vesni Šafar. Leta 2010 je postala odvetnica. Od leta 2011 je kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji.
Svoje delo opravlja predvsem s področja delovnega prava, poleg tega pa tudi s področja civilnega, gospodarskega, korporacijskega, gradbenega, stvarnega, kazenskega prava, prava intelektualne lastnine, prava javnih naročil, družinskega prava, prava socialnega varstva, nepremičninskega prava in prava varstva osebnih podatkov.
Pri delu uporablja tudi angleški, hrvaški in nemški jezik.

B

Aleksander Kurtevski

Bankart d.o.o.

Aleksander Kurtevski, direktor družbe Bankart, je strokovnjak na področju bančnih storitev in informacijske tehnologije. Svojo poslovno pot je začel pred 30 leti v Novi Ljubljanski banki, kjer je sodeloval v projektni skupini za uvajanje bančnih avtomatov. Leta 1994 je kot Direktor sektorja sodobnih bančnih instrumentov vodil in usmerjal vse operativne aktivnosti na področju delovanja bančnih avtomatov, plačilnih kartic, POS terminalov in procesiranja bančnih avtomatov za NLB in druge banke. Bil je vodja različnih projektov v NLB (uvajanje POS terminalov, ustanovitev telefonske banke Teledom, …).
Leta 1996 je bil imenovan za vodjo projekta ustanovitve družbe za procesiranje plačilnih instrumentov – izločitve organizacijske enote iz NLB v samostojno podjetje v lasti vseh slovenskih bank. Leta 1998 je Bankart pričel z delovanjem, Aleksander Kurtevski pa je bil imenovan za direktorja družbe.
Poleg poslovanja z bančnimi avtomati in POS terminali je Bankart v času svojega obstoja uspešno zaključil številne projekte povezane s procesiranjem plačilnega prometa – med drugim tudi podporo za eRačune, SEPA plačila, takojšnja plačila ter infrastrukturo za PSD2 dostope do bank.
Aleksander Kurtevski, strokovnjak na področju bančnih storitev in informacijske tehnologije, bo tokrat predaval na temo: Odprtega bančništva kot nadgradnja PSD2.

B

Dr. Alenka Žužek Nemec

DI MJU

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dela na  Ministrstvu za javno upravo na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega
digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v različnih strokovnih skupinah pri  Evropski komisiji, med drugim tudi v skupini za implementacijo EU Uredbe eIDAS.

B

Mag. Aleš Pelan

DI MJU

Mag. Aleš Pelan je študiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

B

Marjan Antončič

Ainigma d.o.o., predsednik ZEIDES

Marjan Antončič je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve.

Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki ter informacijske varnosti.

B

Mag. Aljoša Jerman Blažič

Setcce d.o.o.

Mag. Aljoša Jerman Blažič se z digitalizacijo in e-poslovanjem ukvarja več kot 20 let. Sodeloval je pri številnih pionirskih projektih celovite digitalizacije poslovnih procesov in prispeval k tako tehnološki standardizaciji (IETF, W3c, ETCI, GZS) kot tudi standardizaciji organizacijskih ukrepov (Arhiv RS) za podporo digitalnemu poslovanju. Njegovi prispevki so na konkretnih področjih tehničnih standardov in podzakonskih aktov za e-poslovanje. V družbi SETCCE je bil vključen tudi v številne projekte preobrazbe poslovnih procesov od samega začetka in pomagal tudi največjim poslovnim sistemom uvesti najnaprednejša elektronska sredstva. Je član upravnega odbora Združenja za telekomunikacije in vključen v mednarodne delovne skupine iz področja informacijske varnosti in e-poslovanja ter (so)avtor številnih strokovnih ter poljubnih publikacij iz istega področja.

 

B

Igor Zorko

predsednik UO Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS

Igor Zorko je aktiven član Gospodarske zbornice Slovenije, kot podpredsednik GZS, pristojen za malo gospodarstvo in podjetništvo, in predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije aktivno zastopa slovenski IKT-sektor in predseduje Slovenski digitalni koaliciji. V svojih aktivnostih si prizadeva za povezovanje vseh deležnikov za družbi in gospodarstvu prijazno digitalizacijo Slovenije.
Je priznan poslovni strokovnjak in govornik na različnih dogodkih v zvezi z digitalno transformacijo, industrijo 4.0 in tudi digitalizacijo kot podpornim delom zdravstvenega sistema. Je vodja na novo ustanovljene delovne skupine s področja IT-sistemov za e-zdravstvo, ki se ukvarja z informacijsko podporo na področju informacijskih rešitev za sistem zdravstva v Sloveniji. Cilj delovanja skupine je pripraviti smernice in standarde za učinkovit in povezan sistem v RS.
Je aktiven član v združenjih, kot je Slovenski nacionalni forum za eRačun, in pobudnik Slovenske digitalne koalicije. V svoji dolgoletni karieri je kot direktor podjetja ZZI pridobil veliko izkušenj na področju razvoja poslovnih rešitev, interoperabilnosti, e-poslovanja, digitalizacije in standardizacije e-poslovanja.