2022
2023
Konferenca ZEIDES

Združenje EIDES v letu 2023 organizira sedmo mednarodno konferenco o rešitvah in storitvah e-identifikacije in storitev zaupanja za e-transakcije.

Designer
2023
Konferenca ZEIDES

Združenje EIDES v letu 2023 organizira sedmo mednarodno konferenco o rešitvah in storitvah e-identifikacije in storitev zaupanja za e-transakcije.

Designer

Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja je prostovoljno in nepridobitno združenje posameznic in posameznikov ter pravnih oseb, ki so se povezali zaradi pospeševanja uporabe elektronskih identitet, elektronskih identifikacijskih sredstev in elektronskih storitev zaupanja in izvajanja s tem povezanih varnostnih ukrepov in postopkov, ter ozaveščanja posameznikov in subjektov javnega in zasebnega sektorja o pomenu, prednostih in načinih prehoda na privzeto digitalno poslovanje.

ZEIDES
Združenje
EIDES