Program Konference ZEIDES 2021

Ura

8.00 – 8.45
Prihod in registracija udeležencev

8.45 – 9.10

9.10 – 9.25

Otvoritev konference in uvodni nagovor
Posegi v zasebnost v času Covid-19
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka

9.30 – 10.10

Novosti na področju e-identitet v EU in v Sloveniji
Dr. Alenka Žužek NemecMinistrstvo za javno upravo
Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo

10.10 – 10.40

Tehnično ozadje digitalnih denarnic in verig blokov v okvirju evropske digitalne identitete in posodobljene Uredbe eIDAS

10.40 – 11.00

Nova biometrična in elektronska osebna izkaznica: izkušnja Republike Hrvaške

11.00 – 11.05

Vprašanja, razprava

11.05 – 11.30

Odmor za kavico, druženje in obisk stojnic

11.30 – 12.00

Varstvo podatkov od prvega uporabnika pa do zadnjega delčka podatkov
Attila Paksi, Veracomp d.o.o.

12.00 – 12.30

Kaj NI zaupanja vredna storitev
Miha Poberaj, Rekono d.o.o.
Rudi Ponikvar, Rekono d.o.o.
Marko Šmid OSI d.o.o.

12.30 – 12.50

Izkušnja stranke je edina primerjalna prednost, ki šteje
Ivo Vasev, Mikrocop d.o.o.
Anton Gazvoda, Mikrocop d.o.o.

12.50 – 13.10

Kjer se srečata učinkovitost in skladnost – primer dobre prakse NKBM
Marko Kebe, Setcce d.o.o.
Alen Šibanc, Nova KBM

13.10 – 14.00

Odmor za kosilo

14.00 – 14.15

Prenova kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja

14.15 – 14.35

Kaj pa varstvo osebnih podatkov?

14.35 – 14.55

Arhivi in digitalizacija: izzivi popisovanja vsebin in njihovo umeščanje v ustrezne kontekste
Dr. Zdenka Semlič Rajh, Zgodovinski arhiv Ljubljana

14.55 – 15.15

Normativni okvir določitve ravni e-podpisa, ki ustreza določeni obliki elektronskega poslovanja
Dr. Petra FerkInštitut za javno-zasebno partnerstvo

15.15 – 15.35

Kvalificirano ali nekvalificirano – to je sedaj vprašanje
Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.

15.35 – 16.00

Razprava in zaključek konference (nagradno žrebanje)