5. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja

ZEIDES 2021

Na letošnji konferenci bomo osrednjo pozornost namenili pregledu aktivnosti na ravni EU in Slovenije na področju pravnih ureditev, rešitev in storitev elektronske identifikacije in avtentikacije ter elektronskih podpisov in drugih storitev zaupanja.

Naštete so poglavitne teme, ki jih bomo obravnavali na letošnji konferenci.
Podrobneje v programu konference.

Evropska komisija je julija 2020, šest let po sprejetju Uredbe eIDAS, sprožila postopek pregleda uporabe te uredbe in priprave njenih sprememb in dopolnitev ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi te uredbe, in tehnoloških, tržnih in pravnih sprememb. ETSI pripravlja nove tehnične specifikacije, ki bodo opredelile pravila in varnostne zahteve komponent storitev zaupanja za potrjevanje identitet deležnikov storitev zaupanja.

V Sloveniji pričakujemo začetek zakonodajnega postopka za sprejetje Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja ter novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Januarja 2022 naj bi steklo izdajanje novih biometričnih in elektronskih osebnih izkaznic.

Na trgu se pojavlja vse več rešitev in storitev e-identifikacije, avtentikacije in e-podpisovanja na daljavo, preko spleta in mobilnih telefonov, ki prinašajo različne interpretacije ravni zanesljivosti in zaupanja, določene v Uredbi eIDAS in predpisih, izdanih na njeni podlagi. Posledično je različna kakovost digitalizacije procesov, ki temeljijo na predstavitvi in potrditvi e-identiteti deležnikov in se zanašajo na storitve zaupanja.

Obdelava podatkov o e-identiteti posameznika in o storitvah zaupanja, ki jih je uporabil, je obdelava osebnih podatkov, ki se mora izvajati ob upoštevanju zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov in veljavnega ZVOP. Še zlasti določb o pravicah posameznika glede obdelave njegovih podatkov.

Oddaljeno, mobilno in spletno poslovanje prinaša nova varnostna tveganja za ponudnike in uporabnike spletnih in drugih e-storitev, ki morajo biti obvladana z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi informacijske varnosti. Predloga novih EU direktiv o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (NIS2) in odpornosti kritične infrastrukture storitve zaupanja uvrščata med bistvene storitve in kritično infrastrukturo.

Denarnica evropske digitalne identitete in nove storitve zaupanja v okviru prenove Uredbe eIDAS! Evropska komisija je predstavila normativni okvir za zaupanja vredno in varno digitalno identiteto za vse Evropejke in Evropejce, ki bo temeljila na digitalni denarnici, nameščeni na pametnem mobilnem telefonu.