6. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja

ZEIDES 2022

Na letošnji konferenci bomo osrednjo pozornost namenili pregledu aktivnosti na ravni EU in Slovenije na področju pravnih ureditev, rešitev in storitev elektronske identifikacije in avtentikacije ter elektronskih podpisov in drugih storitev zaupanja.

Naštete so poglavitne teme, ki jih bomo obravnavali na letošnji konferenci.
Podrobneje v programu konference.

28. marca 2022 so upravne enote začele izdajati
novo, biometrično in elektronsko osebno
izkaznico. Osebna izkaznica poleg podatkov za
dokazovanje istovetnost in državljanstva ter
prehajanje državne meje vsebuje tudi podatke,
ki omogočajo elektronsko identifikacijo in
avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev
ter elektronsko podpisovanje skladno s
predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in
elektronski podpis.

7. avgusta 2021 je stopil v veljavo Zakon o
elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja
(ZEISZ), ki je uredil osebno elektronsko
identiteto, ki jo dodeli ponudnik kvalificiranih
storitev zaupanja Republika Slovenija, in
sredstva elektronske identifikacije, s katerimi se
dokazuje ta elektronska identiteta, ter na tej
elektronski identiteti temelječo shemo
elektronske identifikacije v skladu z zahtevami
iz Uredbe eIDAS. ZEISZ je uredil tudi storitve
zaupanja v delu, kjer to Uredba eIDAS omogoča.

Na trgu se pojavlja vse več rešitev in storitev e-identifikacije, avtentikacije in e-podpisovanja na daljavo, preko spleta in mobilnih telefonov, ki prinašajo različne interpretacije ravni zanesljivosti in zaupanja, določene v Uredbi eIDAS in predpisih, izdanih na njeni podlagi. Posledično je različna kakovost digitalizacije procesov, ki temeljijo na predstavitvi in potrditvi e-identiteti deležnikov in se zanašajo na storitve zaupanja.

Obdelava podatkov o e-identiteti posameznika in o storitvah zaupanja, ki jih je uporabil, je obdelava osebnih podatkov, ki se mora izvajati ob upoštevanju zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov in veljavnega ZVOP. Še zlasti določb o pravicah posameznika glede obdelave njegovih podatkov.

Oddaljeno, mobilno in spletno poslovanje prinaša nova varnostna tveganja za ponudnike in uporabnike spletnih in drugih e-storitev, ki morajo biti obvladana z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi informacijske varnosti. Predloga novih EU direktiv o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (NIS2) in odpornosti kritične infrastrukture storitve zaupanja uvrščata med bistvene storitve in kritično infrastrukturo.

Denarnica evropske digitalne identitete in nove storitve zaupanja v okviru prenove Uredbe eIDAS! Evropska komisija je predstavila normativni okvir za zaupanja vredno in varno digitalno identiteto za vse Evropejke in Evropejce, ki bo temeljila na digitalni denarnici, nameščeni na pametnem mobilnem telefonu.