2. povabilo na konferenco ZEIDES 2020

Jul 30, 2020

Konferenca 2023

7. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Covid-19 koronavirus ni ustavil priprav na letošnjo, že četrto konferenco o e-identifikaciji in storitvah zaupanja za e-transakcije, ZEIDES 2020. Nasprotno, obeta se nam izjemen dogodek, na katerem bodo kompetentni domači in tuji strokovnjaki iz javnega in zasebnega sektorja predstavili zanimiv nabor najaktualnejših tem s področij, ki jih naslavlja konferenca.

Na področju e-identitet, e-identifikacijskih sredstev in e-postopkov bodo odgovorni strokovnjaki državne uprave predstavili stanje in poglavitne elemente normativne ureditve ter tehničnih rešitev nove, biometrične e-osebne izkaznice, ki bo vsebovala tudi podatke, s katerimi se bo imetnik lahko e-identificiral in e-podpisal. V prispevkih bodo izpostavljeni tudi vplivi e-osebne izkaznice na nekatere druge sisteme e-identifikacije (npr. na KZZ kot sredstva e-identifikacije v sistemu zdravstvenega zavarovanja), kakor tudi njeni pričakovani širši učinki na procese digitalizacije družbe.

T.i. socialna distanca kot eden od poglavitnih ukrepov obvladovanja pandemije koronavirusa je izredno pospešila vse oblike našega dela in delovanja na daljavo, med katerimi številne temeljijo na močni avtentikaciji posameznika in e-podpisu kot dokumentirani obliki izraza volje posameznika v zvezi z določeno vsebino ali postopkom. Osrednja pozornost letošnje konference bo namenjena rešitvam in storitvam oddaljene, spletne in mobilne avtentikacije in e-podpisa, ki temeljijo na t.i. centralnih avtentikacijskih in e-podpisnih sistemih, skladnih z zahtevami Uredbe eIDAS, na njeni podlagi izdanimi predpisi ter relevantnimi ETSI standardi in drugimi tehničnimi specifikacijami (npr. RTS PSD2). 

Podatki o e-identifikaciji in e-podpisu ter o pripadajočih sredstvih oz. storitvah so tudi osebni podatki uporabnikov omenjenih storitev oz. imetnikov teh sredstev, ki jih je dovoljeno obdelovati le ob izpolnjevanju zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov ter spremljajočih EU in nacionalnih predpisov o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju varnosti obdelave teh podatkov. V zvezi z obdelavo identifikacijskih podatkov in podatkov o aktivnostih posameznika v določenem času in prostoru se je ob koronavirusu ponovno odprla vrsta vprašanj o dopustnosti obdelave tovrstnih osebnih podatkov. Nekatera od njih bomo obravnavali tudi na ZEIDES 2020.  Kot eno od takih tem izpostavljamo zamisli o uporabi e-identifikacijskih dokumentov kot nosilcu podatkov za izvajanje nekaterih avtomatiziranih mehanizmov nadzora in segregacije posameznikov glede na njihovo »tveganost« v razmerju do Covid 19 koronavirusa (t.i. ‘Immunity passports’), ki se pojavljajo v nekaterih državah. 

Še nekaj besed o načinu in lokaciji izvedbe konference. Vse priprave tečejo v smeri, da se na ZEIDES 2020 srečamo in družimo v Kongresnnem centru Brdo, kjer so glede na njihove izkušnje ter organizacijske in prostorske zmogljivosti sposobni in pripravljeni konferenco izvesti tudi v razmerah, ki smo jim priča. Če se bodo razmere spremenile, se bomo ustrezno prilagodili. Konferenca ZEIDES 2020 pa 21.10.2020 v vsakem primeru bo! Vabljeni!  

Arhiv novic

Konferenca 2022

6. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Arhiv novic