PREDAVANJA 2021

Izkušnja stranke je edina primerjalna prednost, ki šteje

Anton Gazvoda in Ivo Vasev, Mikrocop d.o.o.

Anton Gazvoda in Ivo Vasev, Mikrocop d.o.o.

Učinkovito in preprosto digitalno poslovanje s strankami postaja ključna primerjalna prednost, pogoja za to pa sta optimizacija procesov in digitalizacija poslovanja. Če je bil doslej najpomembnejši razlog za digitalizacijo poslovanja obet večje učinkovitosti, zdaj to vedno bolj postaja izkušnja stranke.

E-podpisovanje je tisti ključen gradnik digitalnega poslovanja, ki podjetjem omogoča tako digitalizacijo navzven, osredotočeno na izkušnjo strank, kot navznoter s poudarkom na večji učinkovitosti. Ali bodo pri tem uspešna, pa je odvisno tudi od tega, kakšno uporabniško izkušnjo e-podpisovanja bodo omogočila svojim strankam, partnerjem in zaposlenim ter kako bodo nagovorila izzive zagotavljanja skladnosti digitalnega poslovanja.

Vsebina je v pripravi.

Tehnično ozadje digitalnih denarnic in verig blokov v okvirju evropske digitalne identitete in posodobljene eIDAS uredbe

dr. Muhamed Turkanović, Blockchain Lab:UM, FERI-UM

dr. Muhamed Turkanović, Blockchain Lab:UM, FERI-UM

Posegi v zasebnost v času Covid-19

Mojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Mojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Kakšne so digitalne rešitve držav v boju s Covid 19 ter kakšni so pri tem zdrsi glede obdelav osebnih podatkov posameznih držav, kot jih v svojem poročilu ugotavlja Svet Evrope. Kakšen je pri tem položaj, pomen in vloga varuhov zasebnosti pri obravnavi (ne)dopustnih posegov držav v zasebnost državljanov.

Preverjanje pristnosti brez gesla in univerzalno šifriranje podatkov.

Varstvo podatkov – od uporabnika pa do zadnjega delčka podatkov

Attila Paksi in Gabor Hirsch, Veracomp d.o.o.

Attila Paksi in Gabor Hirsch, Veracomp d.o.o.

Nov predlog EU uredbe za EU e-identitete

Dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

Dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

V digitalnem svetu postaja elektronska identifikacija odločilnega pomena, kar se je potrdilo ravno v času pandemije COVID-19. Ker trenutno v EU ni zaupanja vredne in varne uporabniške identifikacije, ki bi ščitila osebne podatke in se široko uporabljala, je Evropska komisija 3. 6. 2021 objavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto, ki temelji na EU Uredbi za e-identifikacijo in storitvah zaupanja na enotnem notranjem trgu (eIDAS). Ta bo vsakomur, ki je upravičen da v svoji državi omogočil digitalno identiteto, priznano povsod v EU. Po predlogu se bo evropska digitalna identiteta upravljala prek digitalne denarnice na mobilnih telefonih in drugih napravah za identifikacijo po spletu in drugje, shranjevanje in izmenjavo upravnih informacij, kot so ime, priimek,
rojstni datum in državljanstvo, shranjevanje in izmenjavo informacij zaupanja vrednih zasebnih virov in uporabo informacij za dokazovanje pravic, npr. pravice do prebivanja, dela ali študija v določeni državi članici. Sprejem uredbe se pričakuje v prihodnjem letu, prve denarnice pa naj bi se pričele izdajati l. 2024.