PREDAVATELJI 2021

B

Ivo Vasev

Mikrocop d.o.o.

Ivo Vasev je produktni vodja platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij v Mikrocopu. Zavzeto ustvarja na preseku različnih poslovnih področij in informacijske tehnologije, kjer išče odgovore na izzive digitalne preobrazbe. Posebno pozornost namenja izkušnji strank in novim načinom za realizacijo digitalnega potenciala podjetij.

B

Anton Gazvoda

Mikrocop d.o.o.

Anton Gazvoda je strokovnjak za digitalizacijo poslovanja. Z uvedbo kompleksnih rešitev za upravljanje informacij se ukvarja od leta 2000, izkušnje pa je pridobival na področjih upravljanja dokumentov in procesov. V Mikrocopu podjetjem iz različnih dejavnosti pomaga povečati učinkovitost poslovanja z vpeljavo rešitev za bolj optimalno delo.

B

Dr. Muhamed Turkanović

Blockchain Lab:UM, FERI-UM

– Več kot 10 let izkušenj v IT industriji doma in v tujini – razvijalec, tehnični vodja razvoja, tehnični direktor in lastnik IT podjetij
   – 2018 ustanovil in vodi skupino Blockchain Lab:UM, ki je multidisciplinarna skupina raziskovalcev, razvijalcev in svetovalcev, ki načrtuje, razvija in vrednoti rešitve in storitve, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov
 – 2018 ustanovil in vodi razvoj projekta EduCTX – prve blockchain platforme za digitalne mikro certifikate
 – kot mentor vodil študentski raziskovalni projekt PKP Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih
 – izvedel je več uspešnih delavnic na temo veriženja blokov v Sloveniji in tudi tujini

B

Mojca Prelesnik

Informacijski pooblaščenec
Republike Slovenije

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter predavateljica.

Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.

Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

B

Attila Paksi

Veracomp d.o.o.

Attila Paksi že več kot 15 let dela na področju poslovnega razvoja čelnih in zalednih IT storitev, od tega 5 let na področju IT varnosti, s poudarkom na avtentikaciji in upravljanju dostopa.

V podjetju sodelujejo s številnimi zasebnimi in vladnimi subjekti: certifikacijskimi agencijami, ministrstvi, finančnimi institucijami, zdravstvenimi in energetskimi podjetji ter številnimi drugimi podjetji v regiji, kar pomeni, da ponujajo celovit portfelj rešitev za avtentikacijo.

Attila je oče dveh deklic, član Rotary kluba in navdušen cestni kolesar.

 

B

Marjan Antončič

Ainigma d.o.o.

Marjan Antončič je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve.

Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki ter informacijske varnosti.

B

Dr. Alenka Žužek Nemec

Ministrstvo za javno upravo

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dela na  Ministrstvu za javno upravo na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega
digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v različnih strokovnih skupinah pri  Evropski komisiji, med drugim tudi v skupini za implementacijo EU Uredbe eIDAS.

B

Branko Rudolf

ZZZS

Branko Rudolf je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Od leta 2001 je zaposlen na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer je med drugim sodeloval tudi pri vzpostavitvi in razvoju sistema kartice zdravstvenega zavarovanja.

Od leta 2008 je sodelavec Informacijskega centra ZZZS, kjer trenutno opravlja naloge pomočnika direktorja Informacijskega centra in sodeluje pri implementaciji sprememb v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja.

Pred tem je opravljal različne naloge pri razvoju in uvajanu nadzornih sistemov za podporo delovanju storitev, ki jih ZZZS ponuja zavarovanim osebam in izvajalcem zdravstvenih storitev, vodenju operativnih nalog Informacijskega centra in vzpostavitvi računalniškega centra na nadomestni lokaciji.

B

Mag. Aleš Pelan

Ministrstvo za javno upravo

Mag. Aleš Pelan je študiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

B

Miha Poberaj

Rekono d.o.o.

Miha Poberaj

Je soustanovitelj, direktor in gonilna sila podjetja Rekono ter človek z vizijo.
Kot strokovnjak na področju informacijske tehnologije se zadnja leta posveča predvsem svetovanju na področju vzpostavitve infrastrukture ter načrtovanju in izvedbi rešitev za različne sektorje.
B

Rudi Ponikvar

Rekono d.o.o.

Rudi Ponikvar je zaposlen kot arhitekt rešitev s področja informacijske tehnologije. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj s področja varnosti elektronskega poslovanja, distribuiranih računalniških sistemov, računalniških komunikacij, upravljanja in nadzora računalniških omrežij ter sistemov. Zadnja leta deluje predvsem na področju uporabe infrastrukture javnih ključev ter elektronske identifikacije za zagotavljanje varnosti elektronskega poslovanja, kar obsega vzpostavitev same infrastrukture ter načrtovanje in izvedbo rešitev.

 

B

Marko Šmid

OSI d.o.o.

Marko Šmid ima večletne izkušnje z zagotavljanjem varnosti na področju informacijske tehnologije, z vzpostavitvijo in upravljanjem varnostnih gradnikov, zaščito aplikacij in podatkov ter revizijo varnosti IT sistemov. V podjetjih OSI in Rekono skupaj z ekipo upravlja razvoj lastnih produktov ter načrtovanje in vpeljavo celovitih infrastrukturnih rešitev na področju elektronskih identitet, avtentikacije, elektronskega podpisa in zagotavljanja varnosti aplikativnih rešitev. Ključne usmeritve so mu: novi izzivi na področju IT tehnologije, kakovostno opravljeno delo in zadovoljstvo naročnikov.

B

Zdenka Semlič Rajh

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Zdenka SEMLIČ RAJH, arhivska svétnica, je diplomirala iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na isti univerzi je pridobila najprej znanstveni naziv magistrice bibliotekarskih znanosti, nato pa v je letu 2016 še doktorirala. V letu 2010 je bila imenovana v najvišji strokovni naziv Arhivska svétnica.  Od septembra 2020 kot direktorica vodi Zgodovinski arhiv Ljubljana. Kot raziskovalka na področju arhivistike in upravljanja z dokumentarnim gradivom sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, povezanih z arhivskimi strokovnimi standardi, problematiko popisovanja arhivskega gradiva, organizacijo informacij, zlasti pa se posveča problematiki izdelave deskriptorjev, klasifikacij in tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti ter z vprašanjem dostopa do informacij v arhivskih informacijskih sistemih. Je vodja medarhivske delovne skupine za slovensko arhivsko izrazoslovje ter članica komisije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva. 

B

Dr. Petra Ferk

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Izr. prof. dr. Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ena izmed ustanoviteljev družbe S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in izredna profesorica za javno upravo na Novi Univerzi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. V zadnjem času se Petra Ferk aktivno ukvarja s področji energetske učinkovitosti, uvajanja trajnostne mobilnosti, prava kibernetske varnosti, storitev zaupanja in elektronske nabave – področji, za katerimi se skriva skrb za dobrobit bodočih generacij. Petra Ferk vseskozi izvaja in podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso, v tujini pa so zlasti cenjeni njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero.

 

B

Dr. Jelena Burnik

IPRS

Dr. Jelena Burnik vodi področje mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu. Ukvarja se s problematiko čezmejnega nadzora, varstva osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih storitvah in digitalnem marketingu, prenosu podatkov v tretje države, certificiranjem in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov. Koordinira sodelovanje IP v Evropskem odboru za varstvo podatkov.

B

Marko Kebe

SETCCE d.o.o.

Marko Kebe iz podjetja SETCCE se kot specializiran svetovalec v prodaji srečuje z uvajanjem e-podpisnih tehnologij v najzahtevnejših industrijah doma in v tujini. Slednje zahteva celovito poznavanje kompleksnih poslovnih procesov ter zakonskih predpisov na področju storitev zaupanja. V sklopu sodelovanja s priznanimi podjetji, kot so NKBM, Generali ter BMW, je pridobil bogate izkušnje na področju analize poslovnih potreb naročnikov in trendov, vezanih na digitalni on-boarding kupcev.

 

B

Alen Šibanc

Nova KBM d.d.

Alen Šibanc je vodja oddelka upravljanja sprememb za prebivalstvo, podjetništvo in digitalizacijo v Novi KBM d.d. in ima več kot 20 let izkušenj v finančnem sektorju z upravljanjem informacijske tehnologije, projektov in portfelja projektov. Za njim je uspešno zaključenih več kot 30 različnih kompleksnih projektov. Posebno pozornost namenja optimizaciji, digitalizaciji in naprednejši uporabi najnovejših tehnologij.