Program Konference ZEIDES 2022

Ura

8.00 – 8.45
Prihod in registracija udeležencev

8.45 – 9.15

 

Otvoritev konference in uvodni nagovori
Marjan Antončič, predsednik Slovenskega združenja za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja
Dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka, Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo
Igor Zorko, predsednik UO Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS

9.15 – 09.35

Digitalizacija notarskih storitev v okvirih predlagane novele Zakona o notariatu
Dr. Bojan Podgoršek, predsednik Notarske zbornice Slovenije

09.35 – 10.05

Smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov o »temnih vzorcih« v vmesnikih platform socialnih omrežij: kako jih prepoznati in se jim izogniti
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka

10.05 – 10.35

Interoperabilnost sistemov in tehnologij v okviru digitalnih denarnic evropske digitalne identitete
izr. prof. dr. Muhamed Turkanović, Blockchain Lab: UM, FERI, UM

10.35 – 10.50

Kdaj bomo lahko izkazovali svojo istovetnost z evropsko denarnico za digitalno identiteto?
Dr. Alenka Žužek Nemec, Direktorat za informatiko, MJU

10.50 – 11.05

E-osebna izkaznica: kako jo lahko uporabljamo?
Mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko, MJU
11.05 – 11.30
Odmor za kavico, druženje in obisk stojnic

11.30 – 12.00

Identity is the new… everything!
Attila Paksi, Thales/Veracomp

12.00 – 12.30

Nov pospešek digitalnemu trgu; globalni okvirji za zaupanje in evolucija digitalne identitete
Dr. Alen Horvat, Netis d.o.o.

12.30 – 13.00

Predstavitev projekta demo rešitve denarnice za digitalno identiteto
Miha Poberaj, Rekono d.o.o.
Sebastjan Pirih, Netis d.o.o.
13.10 – 14.00
Odmor za kosilo

14.00 – 14.30

Digitalizacije družbe v luči  nekaterih izzivov, s katerimi se soočajo uporabniki in ponudniki digitaliziranih storitev
Miha Poberaj, Rekono d.o.o.

14.30 – 14.50

Evolucija upravljanja digitalnih transakcij z novimi elektronskimi sredstvi in zakaj v Sloveniji stojimo zadaj

14.50 – 15.20

Elektronsko podpisovanje pogodb v praksi s posebnim poudarkom na pogodbi o zaposlitvi
Dr. Petra FerkInštitut za javno-zasebno partnerstvo
Barbara Korošec Gorišek, odvetnica, partnerica v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji

15.20 – 15.40

Obdelava biometričnih osebnih podatkov v postopkih elektronske identifikacije in avtentikacije
Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.

15.40 – 16.00

Razprava in zaključek konference (nagradno žrebanje)