Sestanek Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja

Dec 12, 2016

Konferenca 2023

7. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Združenje EIDES je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organiziralo prvi sestanek, ki se ga je udeležilo 25 predstavnic oz. predstavnikov gospodarskih družb ter organov in organizacij javne uprave, ki delajo na področju razvoja oz. uvajanja rešitev e-identifikacije in e-storitev zaupanja v prenovljene poslovne procese. Na sestanku je bila prisotnim posredovana informacija o trenutnem stanju združenja (članstvo, organiziranost…), nato pa je bilo obravnavano aktualno dogajanje na področju implementacija Uredbe eIDAS ter okvirne smeri delovanja združenja v letu 2017 (promoviranje e-poslovanja; organiziranje nacionalnega posveta o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja; aktivno sodelovanje pri nacionalni normativni ureditvi področja e-identitet, e-storitev zaupanja in nekaterih drugih področij e- poslovanja). Posebej je bilo izpostavljeno pomanjkljivo razumevanje pomena povezave med pravno in e- identiteto oseb ter različne interpretacije e-podpisa, skladnega z zahtevami Uredbe eIDAS. Prisotnim so bili tudi predstavljeni predlogi združenja v zvezi z zakonodajno ureditvijo kibernetskega prostora, posredovani Ministrstvu za javno upravo.

Arhiv novic

Konferenca 2022

6. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Arhiv novic