Slovenska akreditacija podelila prvi dve akreditaciji na področju certificiranja kvalificiranih storitev zaupanja po uredbi EIDAS

Jun 30, 2017

Konferenca 2023

7. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Slovenska akreditacija (SA) je objavila, da je 30. junija 2017 Bureau Veritas, d.o.o. in Slovenskemu inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ) podelila prvi dve akreditaciji na področju certificiranja kvalificiranih storitev zaupanja po Uredbi eIDAS. S tem je bil izpolnjen pogoj, da lahko Slovenija uvrsti slovenske ponudnike storitev zaupanja (TSP – Trust Service Providers) na Listo zaupanja (Trusted List), kar ključno prispeva k poslovanju brez dodatnih ovir na notranjem trgu. V okviru pilotnega postopka sta obe akreditirani podjetji vsem dosedanjim overiteljem, ki so omenjeni status pridobili na podlagi ZEPEP, po uspešno izvedenem postopku izdali certifikat o ustreznosti, ki se po pravilih v Uredbi eIDAS imenuje Potrdilo o ustreznosti.

Arhiv novic

Konferenca 2022

6. mednarodna konferenca o
e-identifikaciji in
e-storitvah zaupanja

Arhiv novic